Начало / Новини / Новини и събития

   
Завърши випуск 2019 на Факултета по математика и информатика

На тържествена церемония в Аулата 272 бакалаври от Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. 12 от тях са с отличен успех.

Биологическият факултет продължава успешно работата по проект „Клъстери за иновации в агропродуктите“ с акроним в “Agrolabs”

По Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” Биологическият факултет към Софийския университет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, спечели и работи по изпълнението на проект: „Клъстери за иновации в агропродуктите“ с акроним “Agrolabs”.

Меморандум за сътрудничество между Факултета по журналистика и масова комуникация, УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти в България

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше подписан тристранен Меморандум за сътрудничество между Факултета по журналистика и масова комуникация, УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти в България от: проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на ФЖМК, д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, и Иван Радев, член на Управителния съвет на АЕЖ – България.

Започват строително-монтажни работи за Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, на 8 януари 2020 г. в сградата на адрес ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6 (София) се проведе церемония за начало на строително-монтажни работи за Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 29 декември 2019 г. на 71-годишна възраст ни напусна проф. дин Драгомир Драганов, дългогодишен преподавател в Историческия факултет.

Студентът от Алма матер Християн Стоянов бе отличен с награда за спортните си постижения

На 19 декември 2019 г. на тържествена церемония в зала „Асикс Арена“ бяха връчени най-престижните награди за спорт в България – „Спортист на годината“. В категорията „Спортист на годината с увреждания“ победител е студентът от Софийския университет Християн Стоянов.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 2 януари 2020 г. на 84-годишна възраст ни напусна проф. дин Ахмед Садулов Ахмедов, дългогодишен преподавател в Историческия факултет.

Поклонението ще се извърши на 4 януари 2020 г. от 13.00 ч. в ритуалната зала на Новия гробищен парк в гр. Банкя, м. "Полето".

Педагогически форум „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“

През декември 2019 г. в София се проведе педагогически форум, в който участваха студенти, директори на детски градини и училища, възпитатели, учители и методисти, експерти, преподаватели във висши училища и представители на образователни институции – общо 253 специалисти от Армения, Афганистан, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Руссия, Северна Македония и Украйна.

Специалност „Музика“ отбелязва своята 25-годишнина със семинар и с коледен концерт

В Конферентната зала в Ректората се проведе семинар на Катедра „Музика“ с участието на преподаватели, студенти и докторанти, последен от цикъла семинари, проведени по повод 25-годишнината на специалност „Музика“.

Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 18 декември 2019 г., бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.

Специалност „Арабистика“ отбеляза своята 45-годишнина

На 18 декември, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на арабския език, Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 45-годишнината от създаването на самостоятелна специалност „Арабистика“ в Алма матер и България. Тържеството се проведе в Аулата в присъствието на посланици, преподаватели, студенти и гости.

Факултетът по математика и информатика получи отличието „Знак за качество“ на Софийския университет за 2019 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет бяха връчени годишните отличия „Знак за качество“. Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на представители на академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество.

Проф. Радка Влахова-Руйкова бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. Радка Влахова-Руйкова Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по славянски филологии.

Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2020 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 17 февруари 2020 г.

151 успешно защитили докторанти на Софийския университет получиха своите дипломи

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония, на която защитилите докторанти от всички факултети на най-старото висше училище у нас получиха дипломите си от ректора проф. дфн Анастас Герджиков. Успешно защитилите докторанти за периода 1 май 2019 г. – 30 октомври 2019 г. са 151.

Публична лекция на д-р Янка Такева на тема „Мотивацията за учителската професия“

В 45-та аудитория на Факултета по педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя публична лекция на председателя на Синдиката на българските учители д-р Янка Такева на тема: „Мотивацията за учителската професия“.

Режисьорът Университетския театър Николай Георгиев беше удостоен със Златен кръст за заслуги

С Указ на президента на Република Полша от 18 септември 2019 г. Николай Георгиев, режисьор на Университетския театър, бе удостоен с високото държавно отличие Златен кръст за заслуги за своя принос към развитието на полско-българското сътрудничество в областта на културата. Високото отличие беше връчено на режисьора Николай Георгиев на официална церемония в посолството на Република Полша в България.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 17 декември 2019 г. почина доц. д-р Мария Дееничина (1962 – 2019), дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Поклонението ще се състои на 19 декември от 13.00 ч. в Пловдив, Траурен парк Север, ул. "Рогошко шосе".

В Софийския университет се проведе Коледна работилница

За поредна година Академично етноложко сдружение - Софийски университет и Катeдра "Етнология" Историческия факултет на Алма матер организираха ежегодна работилница за традиционни български сурвачки.

Проф. Марк Гелер бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза" на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата проф. Марк Гелер бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението по удостояването с почетното звание на най-старото българско висше училище е на Факултета по славянски филологии и на Историческия факултет.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дмн Румен Малеев, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Поклонението ще се състои на 18 декември 2019 г. в 13.00 часа в църквата "Света Неделя".

Студентска научна експедиция „Богатството на родопските говори“

От 2 до 5 декември 2019 г. беше проведена студентска научна експедиция „Богатството на родопските говори“ по маршрут Смолян – Чоканово – Смилян – Златоград – Старцево – Ерма река – Аламовци. В научно-практическата инициатива взеха участие 30 студенти – българисти, историци, балканисти и юристи, а ръководители бяха преподавателите от Факултета по славянски филологии гл. ас. Кристина Йорданова, доц. Петко Петков и доц. Владислав Миланов.

Бакалаврите от випуск 2019 на Стопанския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование

На тържествена церемония в Аулата 96 бакалаври от випуск 2019 на Стопанския факултет на Софийския университет получиха дипломите за завършено висше образование. 15 от тях са с отличен успех.

Завърши випуск 2019 г. на Геолого-географския факултет

На тържествена церемония в Аулата в Ректората 270 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Геолого-географския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. Десет от тях са пълни отличници.

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти по Националните научни програми "ВИХРЕН" и "Петър Берон и НИЕ". Оценяването беше извършено от Фонд "Научни изследвания".

Деветнадесет студенти на Софийския университет получиха стипендии от Фондация „Еврика“

В Националния политехнически музей се проведе официалната церемония за връчване на сертификатите за стипендии на Фондация „Еврика” за учебната 2019/2020 г. на студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката. Стипендиантите са 48, от тях 19 са възпитаници на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази година за първи път бе връчена именната стипендия „Акад. Александър-Тедоров Балан“.

Международна конференция „Китай и светът: език, култура и политика”

Алма матер е домакин на международната конференция „Китай и светът: език, култура и политика”, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Сианския Дзяотунгско-Ливърпулски университет, Суджоу, Китай по повод на 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Китай.

Магистрите от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование

167 абсолвенти завършиха магистърската си степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет. Те получиха дипломите си за завършено висше образование на тържествена церемония в Аулата. Осем от тях са пълни отличници.

Научна конференция на тема: „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“

В Софийския университет започна конференцията „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“. Организатори на събитието са екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и Центърът за регионални изследвания и анализи към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бакалаврите от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха своите дипломи

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 250 бакалаври от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. Един абсолвент завършва с пълно отличие.

Открита бе изложбата „История на българската полярна база „Св. Климент Охридски”

В Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бе открита изложбата „История на българската полярна база „Св. Климент Охридски”. Експозицията може да бъде разгледана до 13 декември 2019 г.

Завърши випуск 2019 на Медицинския факултет

На тържествена церемония в Аулата бяха връчени дипломите на 180 абсолвенти, които завършиха специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в Медицинския факултет. Тази година завърши и първият випуск от специалност „Медицина“ с преподаване на английски език. В рамките на церемонията трима отличници на курса бяха наградени със „Златен Хермес с Кадуцей“ и статуетка.

Софийският университет бе отличен за дейността си по програма „Еразъм+“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе отличен за цялостно качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“.

Изложба „Вапцаров – Мечтателят“

В Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Вапцаров – Мечтателят“, която представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експозицията може да бъде разгледана до 15 януари 2020 г.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 21 професионални направления, в които обучава студенти - „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Здравни грижи“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „История и археология“, „Математика“, „Науки за земята“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Право“, „Психология“, „Религия и теология“, „Социални дейности“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Теория и управление на образованието“, „Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, „Философия“ и „Химически науки“, в деветото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2019г.

Конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“

В Аулата на Софийския университет се проведе конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“. На форума бяха представени резултатите от национално изследване по темата, което е направено по поръчка на Министерството на образованието и науката и е осъществено от изследователски екип от Факултета по педагогика на Алма матер в състав: проф. Бончо Господинов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт и доц. Бистра Мизова.

Международно признание за научните изследвания на екип от Факултета по химия и фармация

Ново престижно международно признание получиха научните изследвания на проф. дхн Николай Денков и неговия екип от Факултета по химия и фармация.

Лекция на Щефан Детйен на тема: "Между журналистиката и политиката"

Ръководителят на студиата на германското обществено „Дойчландрадио“ в Берлин и Брюксел Щефан Детйен изнесе лекция във Факултета по журналистика и масова комуникация. Лекцията бе на тема „Между журналистиката и политиката“. Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“.

Производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България

В Аулата на Софийския университет се проведе традиционната среща между представители на туристическата индустрия в България и студентите от специалност „Туризъм”. Тази година над 20 организации са се регистрирали за участие в инициативата. Събитието се организира от Специалност "Туризъм" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

В Алма матер се провежда дудневен докторантски семинар "Медии и комуникации". Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация и е част от Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Софийският университет и Университетът Ляочен сключиха меморандум за сътрудничество и договор за обмен на студенти

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева и проф. Хайкуан Ху, вицепрезидент по наука и международна дейност на Университета Ляочен (Liaocheng), подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции и договор за обмен на студенти.

Проф. Алън Грийр бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата проф. Алън Грийр бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по химия и фармация.

Постерна изложба „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“

Във фоайето на Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе открита постерната изложба „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“. Експозицията може да бъде разгледана до 6 декември 2019 г.

Кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“

В Конферентната зала в Ректората се проведе кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“. Събитието се организира от Факултета по педагогика и Катедра „Социална работа“ в рамките на Климентовите дни на Софийския университет.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 28 ноември 2019 г. ни напусна проф. д-р Доно Василев.

Поклонението ще бъде на 2 декември 2019 г. от 14.00 часа в църквата на Централните софийски гробища.

Преподаватели учредиха Клуб на асистента в Софийския университет

На 28.11.2019 г. се състоя първата среща на Клуба на асистента в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На нея присъстваха 27 асистенти и главни асистенти от Богословския факултет, Геолого-географския факултет, Медицинския факултет, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по педагогика, Факултета по славянски филологии, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетския център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференция и кръгла маса, посветени на инфлуенсърството

В Конферентната зала на Софийския университет се състоя конференция на тема: „Инфлуенсърството: идентичност и измеримост“ и кръгла маса – „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“. Събитието е част от Деня на Бернайс 2019: “Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало” и е организирано от „Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по журналистика и масова комуникация съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Във Факултета по химия и фармация се състоя научна сесия и вечер на химията

Традиционната XI Научна сесия на Факултета по химия и фармация и вечерта на химията се провеждат в рамките на Климентовите дни. Тематиките на научните доклади са в областта на химическите и фармацевтичните науки.

Две награди за преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ от четвъртото Национално биенале на рисунката

На четвъртото Национално биенале на рисунката преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д. изк. Лаура Димитрова и ас. д-р Цвета Петрова са сред избраните от журито участници. Две от присъдените награди получиха проф. д-р Бисера Вълева – Награда на Четвъртото биенале на рисунката, и проф. д. изк. Лаура Димитрова – Награда на Представителството на Съюза на българските художници – Велико Търново.