Начало / Новини / Новини и събития / Институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ става тестови център на НАТО за нови технологии

   
Институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“  става тестови център на НАТО за нови технологии

На 7 април 2022 г., по време на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, Алиансът предприе следващата стъпка в усилията си в сферата на новите технологии.

През 2021 година НАТО обяви създаването на ускорител за стимулиране на иновациите в отбраната DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). DIANA ще ускори намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства чрез свързване на съществуващи в съюзниците елементи с тези на Алианса. DIANA цели да направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и академичните среди още по-тясно с цел идентифициране и развиване на следващото поколение технологии, които ще отговарят на нуждите на сигурността и отбраната.

111

Един от ключовите елементи на DIANA е създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии, които имат военно и гражданско приложение, или т. нар. технологии с двойна употреба.

След кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) е избран да бъде тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от тази мрежа GATE ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

Професор д-р Силвия Илиева, директор на GATE, подчерта, че мисията на GATE да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото се вписва изцяло в концепцията на ускорителя DIANA. Това е успех не само за Института, а и допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в НАТО.

Освен че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс.

Създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии подпомага управлението и развитието и на цялостния технологичен потенциал на Алианса. В този смисъл, участието на България в това начинание също гарантира свободата и сигурността на българските граждани и устойчивостта на националните ни институции, както и тези в останалите 29 държави-членки на НАТО.

Не на последно място, успехът на GATE затвърждава предишните усилия на България в Алианса в сферата на новите технологии: по-рано София бе една от столиците, които командирова експерт в специалната консултативна група на НАТО по нови технологии. Този успех, както и успехът на GATE, са плод на съвместни усилия и подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната.