Начало / Новини / Новини и събития

   
Първа пресконференция по съвместен проект на Софийския университет и Националния военен университет "В. Левски"

Във Велико Търново се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0003-C01 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София. Бюджетът е в размер на 1 963 234 лв. Ръководител на проекта от страна на Националния военен университет е доц. Ваня Димитрова, координатор е зам.-началникът на университета полк. Николай Урумов, а от страна на Софийския университет е проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет.

Изложба - живопис на Адам Фекете, студент в Софийския университет

В Националния студентски дом бе открита изложбата на Адам Фекете „Обещание“. Младият автор е студент във Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 81 години почина авторитетният български учен проф. д.ик.н. Нансен Бехар, дългогодишен преподавател в Стопанския факултет.

Поклонението ще се състои на 21 януари 2022 г. от 14.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Световен ден на логиката

По случай Световния ден на логиката на 14 януари 2022 г. се проведе съвместно заседание на Семинара по алгебра и логика на Института по математика и информатика на БАН, на Семинара по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, на Семинара по логика на Института по философия и социология на БАН и на Секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“ на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на проф. Димитрина Нанева, дългогогишен преподавател в Геолого-географския факултет на Алма матер.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на проф. д-р протопрезвитер Николай Стефанов Шиваров, ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (сега Богословския факултет) в периода 1981 до 1989 г и дългогодишен преподавател в областта на Свещеното Писание на Стария Завет, библейската археология и херменевтика.

Опелото ще бъде отслужено в събота, 8 януари 2022 г., в храм „Преображение Господне“, от 13:30 ч. в гр. София.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дхн Добри Лазаров, дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 7.01.2022 г. от 13.00 ч. в църквата "Св. Седмочисленици" в гр. София.

Отличие за Катедрата по испанистика и португалистика

В края на 2021 г. Катедрата по испанистика и португалистика към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет бе наградена с отличието „Обединител на култури“ на Деветото издание на ежегодния журналистически конкурс „Светове и цветове” – 2021 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България (СИЖБ).

Онлайн речник по философия

Екип от специалност „Философия“ на Философския факултет започна разработване на онлайн речник по философия – Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy.

Подписано e споразумение по проекта "Сближаване чрез езика" за предоставяне на финансова помощ на Бакинския славянски университет

Проектът „Сближаване чрез езика“ е разработен от доц. д-р Бисерка Велева от Катедра „Западни езици“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет по предложение на Министерството на външните работи на Република България за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от страна на България на различни институции в Азербайджан.

Преподаватели и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ участват в IX форум „Малки графични форми“

На 20 декември в галерия „КО-ОП“ в София бе открит IX форум „Малки графични форми“. Националната изложба се провежда ежегодно и отразява творческите търсения както на утвърдени, така и на млади автори. Изложбата е една от най-популярните изяви на секция „Графика и илюстрация“ към Съюза на българските художници и по традиция се провежда в края на годината.

Управителният съвет на Съвета на ректорите и ВОН – КНСБ обсъдиха бюджета за висше образование за 2022 г.

На среща в Софийския университет Управителният съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ обсъдиха субсидията за издръжка на обучението и политиката по доходите на преподавателския и непреподавателския състав като част от националната политика за повишаване на размера на работните заплати в отрасъл образование във връзка с обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Научна конференция „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“

На 16-ти и 17-ти декември се състоя онлайн конференцията „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“. На откриването доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, коментира значението на научните форуми за поддържането на „живеца в академичната литературоведска общност“, а също и успешността и перспективността на имагологията като подход както за различните изследователски полета, така и за преподавателската практика.

Проф. дн Лаура Димитрова и доц. д-р Снежина Бисерова участват в международната журирана изложба “LIMITLESS” във Флоренция

Творби на проф. дн Лаура Димитрова и доц. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата са сред селектираните за международната изложба “LIMITLESS”, представена в галерия “Florence Contemporary Gallery” във Флоренция, Италия.

Софийският университет участва в проекта PROMISCES

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ участва в проект по Хоризонт 2020 на тема „Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system“, PROMISCES, по конкурсна процедура към Зелена сделка LC-GD-8-1-2020, „Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и подвижни химикали“. Проектът е на обща стойност 12 милиона евро и официално стартира на 1 ноември 2021 г.

Връчени бяха Академичните оскари за 2021 г.

За шеста поредна година на официална церемония бяха връчени Академичните оскари, с които се отличават българските университети. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, представители на академичните среди и на бизнеса, които обсъдиха възможностите как могат да си бъдат взаимно полезни.

Уъркшоп на тема "Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция"

Уъркшоп със заглавие Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция, организиран от екип на Софийския университет и Университета в Саарланд, беше одобрен за представяне на 55-та Годишна среща на Европейското лингвистично общество.

Честване на Международния ден на арабския език от Катедрата по арабистика и семитология

Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза тази година 18 декември, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на арабския език, с поредица от събития, които в условията на пандемията бяха проведени в онлайн среда.

Годишната научна конференция с международно участие „Геонауки 2021“ се проведе онлайн в Геолого-географския факултет на Софийския университет

Годишната научна конференция с международно участие на Българското геологическо дружество „Геонауки 2021“ се проведе онлайн на 9 и 10 декември в Ректората на Софийския университет през платформата MS Teams.

Преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ участват в изложба, посветена на Станислав Лем в Краков, Полша

Проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет участват в международната изложба „Luna 1“ в галерия “Gil”, Краков, Полша. Изложбата е посветена на 100-годишнината от рождението на писателя Станислав Лем и e открита на 17 декември 2021 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и ОББ подписаха договор за партньорство и дадоха старт на „КВС България – ESG Академия“.

На 16 декември 2021 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и най-голямата банково-застрахователна група в България - КВС Груп подписаха договор за сътрудничество.

Представяне на книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви

През 2021 година се честват 880 години от рождението на Низами Гянджеви – изтъкнат поет и мислител на азербайджанската и световната литература, един от най-големите поети на средновековния Изток.

VI Студентски конкурс по украински правопис

На 15 декември 2021 г. онлайн се проведе VI Студентски конкурс по украински правопис, организиран от Катедрата по славянско езикознание във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на посолството на Украйна в Република България.

Софийският университет разкрива нова бакалавърска програма „Анализ на данни“

От следващата академична учебна 2022/2023 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ разкрива нова бакалавърска програма „Анализ на данни“. Програмата ще бъде част от специалностите във Факултета по математика и информатика в професионално направление 4.5 Математика. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, по информатика или по информационни технологии или с оценка от кандидатстудентски изпит по математика.

30 години Мадридски протокол за опазването на околната среда

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научен семинар бе отбелязана 30-годишнината от подписването на Мадридския протокол. Събитието бе съпътствано от изложбата "България и Испания, приятели в Антарктида", разположена в Централното фоайе в Ректората.

Студентите от Медицинския факултет на Софийския университет възобновяват учебните занятия на 16 декември 2021 г.

Ръководството на Софийския университет и на Медицинския факултет на Софийския университет проведоха среща с министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова.

Софийският университет подобрява с четири места позицията си в класацията на QS World University Rankings: EECA Region за 2022 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 44-то място и се намира сред първите 10% най-добри университети в оповестената на 15 декември 2021 г. класация QS World University Rankings: EECA Region. В рейтинга участват повече от 500 висши училища от Източна Европа и Централна Азия. В миналогодишното издание на класацията Алма матер заемаше 48-мо място.

Изложба „Върховният поет“ и неговите български преводачи в Университетската библиотека

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери „Върховният поет“ и неговите български преводачи“.

Софийският университет и Институтът „Камойш“ сключиха договор за сътрудничество

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков и посланикът на Португалия в България г-жа Ана Мария Рибейро да Силва подписаха договор за сътрудничество между Софийския университет и „Камойш, институтът за сътрудничество и език”. Споразумението регламентира условията за партньорство с цел създаване на Катедра по португалистика и лузофонски изследвания, чрез назначаване, от страна на университета на изследовател или асистент в областта на португалистиката. Сътрудничеството между двете институции датира от 2002 г.

Самостоятелната изложба „Камъни“ на доц. д-р Снежина Бисерова е представена в рамките на проекта „ЕКО-арт / АРТ-еко“

Изложбата „Камъни“, представена на уеб сайта на проект „ЕКО-арт / АРТ-еко“, включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в Катедра „Визуални изкуства“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е посветена на поезията на Борис Христов и включва 17 работи, изпълнени в техниката дигитална графика.

Годишен форум на GATE за големи данни и изкуствен интелект 2021

Годишният форум за големи данни и изкуствен интелект на GATE (BDAIF2021), който се проведе на 8 и 9 декември онлайн, представи научните резултати и технологичните постижения на Института през втората му година и очерта перспективите за по-нататъшни изследвания и сътрудничество. Събитието беше организирано съвместно от Института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски“ и Технологичния университет Чалмърс, Швеция.

Втора международна научна конференция „Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание“

Втората международна научна конференция „Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание“, посветена на 30-годишнината от откриването на специалност „Китаистика“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше проведена на 19-20 ноември 2021 г. в онлайн формат.

В знак на протест Медицинският факултет на Софийския университет прекратява занятията

С протокол No РД 16-694 от 08.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Лозенец“, е взето решение за преобразуване на МБАЛ „Лозенец“ чрез вливане в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. С този акт на министъра на здравеопазването МБАЛ „Лозенец“ ЕАД на практика престава да съществува.

В знак на протест срещу взетото решение всички учебни занятия и стажове за всички специалности в Медицинския факултет се прекъсват до изясняване на обстоятелствата, считано от 10.12.2021 г.

Позиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

С протокол № РД 16-694 от 8.12.2021 г. министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров преобразува МБАЛ „Лозенец“ чрез вливане в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. За тази цел с т. 1 от протокола министърът прекратява МБАЛ „Лозенец“.

Завърши випуск 2021 на Медицинския факултет на Софийския университет

На тържествена церемония, проведена в Аулата в Ректората на Софийския университет, 140 абсолвенти от випуск 2021 на Медицинския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. 113 са докторите, от тях 43 завършват „Медицина“ на английски език. 20 са завършилите медицински сестри, а 7 са завършилите рехабилитация и ерготерапия. Двама лекари са отличниците на випуска, които получиха „Златен Хермес с Кадуцей“ и статуетка.

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет беше удостоена със с наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

На 26 ноември 2021 г. на тържествена церемония доц. д-р Мария Баръмова беше удостоена с наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г. Събитието се проведе в концертната зала „Николайзаал“ в Потсдам в рамките на Деня на Айнщайн.

Наградени бяха участниците в XV Конкурс за образователни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите

На 2 декември 2021 г. се състоя церемония по награждаването на победителите в ХV издание на Конкурса за образователни продукти, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Българският отбор завоюва сребърен медал в най-голямото състезание по синтетична биология в света iGEM

Българският отбор по синтетична биология, съставен от студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Техническия университет – София, спечели сребърен медал на финалите на световното състезание iGEM – най-голямата международна надпревара в тази научна област.

Софийският университет започва нов проект за сътрудничество в областта на висшето образование по програма Еразъм +

Софийският университет се присъединява към международен консорциум, координиран от UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU – Румъния, в нов проект, финансиран от програма Еразъм+ (KA220-HED – Партньорства за сътрудничество във висшето образование). Проектът LEARN.Inc - Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (Инкубатор за преподаване и обучение чрез изследователски проекти) обединява и партньори от Гърция – Hellenic Open University, Турция – Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, както и българска неправителствена организация, Фондация Рисърч & Tрейнинг Пойнт.

Четвъртокурсничката Радина Янузова завоюва второ място в света на ХХ-то международно състезание „Китайски езиков мост“

Радина Янузова, студентка от четвърти курс в специалност „Китаистика“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, спечели второ място в света на финала на ХХ-то международно състезание „Китайски езиков мост“. Това е най-високото отличие, получавано до сега от български студент в историята на провежданото международно състезание от 20 години насам.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 1 декември 2021 г. на 79-годишна възраст внезапно почина проф. дфзн Георги Райков Иванов, дългогодишен ръководител на Катедра „Астрономия“ при Физическия факултет.

30 български експедиции в Антарктика

В Софийския университет тържествено бе отбелязана юбилейната 30-та българска антарктическа експедиция. По този повод в Централното фоайе в Ректората бе открита фотографската изложба на Българския антарктически институт „История на българското антарктическо присъствие“ и изложба живопис с картини от Антарктида на Ганка Павлова, които могат да бъдат разгледани до 14 декември 2021 г.

В Софийския университет бяха връчени стипендиите „За жените в науката“ 2021 г.

Лауреатите на стипендиите за 2021 г. са Нина Стоянова – Нанкова, докторант и асистент в Института по обща и неорганична химия – БАН, д-р Мария Калапсъзова – главен асистент в Институт по обща и неорганична химия – БАН и доц. Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" отново е водещ в Рейтинговата система на висшите училища

В единадесетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2021 г. Софийският университет заема първо място в 23 професионални направления, в които обучава студенти.

Докторантски семинар „Медии и комуникации“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

На 26 ноември 2021 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация проведе ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“ в платформата за видеоконференции Teams.

Международен ден на преподавателя по/на френски език

Франкофонският център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Катедра „Романистика” към Факултета по класически и нови филологии отбелязаха на 26 ноември 2021 г. Международния ден на преподавателя по/на френски език с открита лекция на доц. д-р Георги Жечев, ръководител на Катедра „Романистика”.

Проф. дн Лаура Димитрова участва в международното биенале “Collage Оbsession” в Румъния

Проф. дн Лаура Димитрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата е сред участниците в международното биенале “Collage Оbsession” в Румъния.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник

За втора година поради пандемичната обстановка не бе възможно Софийският университет да проведе традиционното академично тържество по познатия начин с голямо събиране в Аулата на Ректората, с което всяка година на 25 ноември академичната общност отдава почит към патрона на Алма матер Свети Климент Охридски.

Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 24.11.2021 г. се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В съответствие с противоепидемичните мерки заседанието беше проведено в онлайн формат. В заседанието на върховния колективен орган на Университета участваха 336 регистрирани участници.

Завърши първият випуск на магистърската програма на Юридическия факултет „Защита на основните права“

В Аулата на Ректората на Софийския университет се проведе тържествена церемония, на която 11 абсолвенти от първия випуск на магистърската програма на Юридическия факултет „Защита на основните права“ получиха своите дипломи. Четирима от тях са пълни отличници.