Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

   

18.02.2019

 

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

 

За студентите в ОКС ”магистър” - специалисти/икономисти; неспециалисти/ неикономисти (втори курс)

 

Записването се състои от два етапа.

 

Първи етап – за студентите: от 25 февруари до 11 март /вкл/ 2019 г.

(След тази дата системата за записване е затворена за студенти)

 

Във Вашата страница излиза връзка към списък с избираеми дисциплини

- от Вашия учебен план със съответните кредити

- от всички останали магистърски програми /за Вас с 0 кредити/

За да проверите броя кредити, е необходимо да отворите „Учебния план" на съответната магистърска програма /Специалности – Магистърски програми – тази, за която този предмет е избираем или задължителен/

 

! без тези в първи курс - неспециалисти и неикономисти

 

Записвате се и сте включени в протокола за избираемата дисциплина.

 

Втори етап – от администратора на системата служебно се обработва постъпилата до този момент информация

 

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

 

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата