Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри

   

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

Информация за студентите в магистърските програми:

Актуализиран въпросник за държавен изпит на МП „Митнически и данъчен контрол“

04.04.2022

Подаване на заявления за записване на избираеми дисциплини

07.03.2022

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2022/2023 г.

23.02.2022

График за получаване на студентските книжки на записаните магистри от летния семестър на учебната 2021/2022 година

23.02.2022

Заверка на студентските книжки за летния семестър на учебната 2021/2022 г. – ОКС "магистър"

21.02.2022

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на учебната 2021/2022 година

14.02.2022

Провеждане на занятията в МП „Икономика и финанси“ и МП „Митнически и данъчен контрол“

09.02.2022

Провеждане на присъствени държавни изпити за ОКС магистър в Стопанския факултет

09.02.2022

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС магистър

09.02.2022

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

03.02.2022

Въпросник за държавен изпит на МП „Бизнес администрация“

02.02.2022

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

01.02.2022

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2022 г.

24.01.2022

Виртуална международна програма за летния семестър на 2022 г., организирана от Justus Liebig University Giessen

19.01.2022

График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

17.01.2022

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „магистър“

22.12.2021

Актуализиран въпросник за държавен изпит на специалност "Икономика и финанси"

15.12.2021

Промяна в датата и часа за защита на магистърски тези към катедра „Стопанско управление“

26.10.2021

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през ноември 2021 г.

20.10.2021

От 21.10.2021 г. учебният процес в Стопанския факултет ще е в дистанционна форма - Заповед

20.10.2021

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

15.10.2021

Избираеми дисциплини за ОКС „магистър“

06.10.2021

Достъп до електронни курсове за провеждане на занятия за ОКС „Магистър“

04.10.2021

Провеждане на информационни срещи преди началото на учебната година за магистри

27.09.2021

Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на учебната 2021/2022 година

23.09.2021

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през учебната 2021/2022 година - ОКС „Магистър“

23.09.2021

Класирани кандидат-магистри в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми

21.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „Магистър“ към катедра „Стопанско управление“

03.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „магистър“ към Катедра „Икономика“

03.09.2021

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

25.08.2021

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

20.07.2021

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Магистър“

15.07.2021

Информация за юлската държавна изпитна сесия за ОКС „магистър“ към Катедра „Икономика“

08.07.2021

График на изпитната сесия за летния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

01.06.2021

Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Магистър“

14.05.2021

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол

22.04.2021

Дати за провеждане на отменени часове на д-р Гълъбов по дисциплината „Иновативни видове туризъм“ в МП ДМТ

09.04.2021

Защита на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“

09.03.2021

Допълнително записване на избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“

04.03.2021

Защита на магистърска теза за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

02.03.2021

График за записване на студентите магистри за летния семестър на учебната 2020/2021 г. и заверка на студентските книжки

24.02.2021

Въпросник за държавен изпит Магистърска програма „Дигитален маркетинг“, Редовно обучение

19.02.2021

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2020/2021 г.

10.02.2021