Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Нов избираем курс за студентите от ОКС „Бакалавър“ от трети и четвърти курс: FOREX, сряда в зала 001 от 19.00 ч.

   

23.02.2017

 

Приложение на информационните технологии за валутна търговия (FOREX) и иконометричен анализ на международните финансови пазари, с хорариум 30/0, 2 кредита с лектор доц. д-р Николай Нетов ще се провежда в сряда в зала 001 от 19.00 ч.