Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Катедра „Икономика“ отличи най-добрите студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по повод 120-годишния си юбилей и студентския празник

   

08.12.2022

 

На 6 декември 2022 г. от 17:30 ч. в зала 401 на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ най-добрите студенти в бакалавърските специалности и магистърските програми към катедра „Икономика“ от учебната 2019/2020 до учебната 2021/2022 г. бяха наградени с грамота и книга. Студентите бяха отличени за постигнатия висок успех по време на следването си и по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ и студентския празник 8 декември.

Доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“, отбеляза в своето приветствие към присъстващите, че постигнатите успехи в овладяването на учебния материал са силна мотивация преподавателите във факултета да поддържат високото качество на преподаване, и пожела на младите колеги да продължат да развиват своя потенциал и възможности, включително и чрез академична кариера в бъдеще.

1

Проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика“ в периода 2012-2020 г., подчерта удовлетвореността си от големия брой отличници, които катедрата награждава, и изрази своята надежда тази тенденция да продължи да се запазва.

2

Доц. д-р Соня Георгиева, ръководител на френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет, също поздрави колегите студенти за постигнатия успех и отбеляза, че постигнатите високи резултати разширяват техните възможности в рамките на партньорствата с чуждестранни университети.

3

От името на студентите ас. Лидия Кабатлийска-Андонова, магистър в МП „Икономика и право“, благодари на академичната общност на Стопанския факултет.

 

Студентите с успех над Отличен 5,50 са:

Специалност „Икономика и финанси“ (английска програма)

  • учебна 2019/2020 година: Мария Цолова, Венцислав Янков, Теодор Дончев, Кристияна Иванова, Мирела Дрянкова, Мария Георгиева и Боряна Богданова.
  • учебна 2020/2021 година: Вяра Цонева, Райчо Величков, Велин Величков и Йоан Кръстев.
  • учебна 2021/2022 година: Никол Михайлова, Невена Димитрова, Алекса Стоилова, Мартин Митков, Йоана Петрова, Живомир Жечев, Стойчо Русинов, Георги Едрев и Христина Димитрова.

 

Специалност „Икономика и финанси“ (френска програма)

  • учебна 2019/2020 година: Валерия Арабаджиева, Камелия Петкова и Ивета Димитрова.
  • учебна 2020/2021 година: Преслава Иванова, Мария Гречко и Моника Делчева.
  • учебна 2021/2022 година: Кристина Манолова, Рая Георгиева и Ивайло Цветков.

 

МП „Икономика и финанси“ – Костадин Костадинов, Илия Стамболийски, Тодор Стоянов и Нино Аврейски

МП „Икономика и право“ – Лидия Кабатлийска-Андонова, Полина Стойкова и Звезда Салджиева

4

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Кулминацията на честванията беше на 21 октомври 2022 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски", когато беше представена и колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.