Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Проф. д-р Георги Менгов

   

George Mengov, PhD

Professor

 

GeorgeMengov

 

Проф. д-р Георги Димитров Менгов работи в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2005 г. като редовен преподавател, а преди това – като хоноруван (1999–2004).

 

Бил е научен сътрудник в Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН (2001–2004) и консултант по информационни технологии в американската корпорация Unisys (1995 – 2000).

 

Сега е ръководител на Центъра за моделиране на социалноикономически системи на СУ, член на Консултативния съвет на високотехнологичния инкубатор Swiss Innovation Valley (Chur, Switzerland), член на редакционната колегия на „International Journal of Neural Networks and Advanced Applications“ (Oregon, USA) и на „Автоматика и информатика“, член на програмния комитет на „International Joint Conference on Neural Networks“ (2013–2019) и др.

 

Автор и съавтор е на около 70 научни статии и доклади в списанията „Neural Networks“, „Advanced Studies in Contemporary Mathematics“, „Доклади на БАН“ и др., както и на монографиите „Decision Science: A Human-Oriented Perspective“ (Springer Verlag, Berlin Heidelberg) и „Вземане на решения при риск и неопределеност“ (Жанет-45).

 

Office 510

Email: g.mengov@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: George Mengov

CV

Списък на публикациите

 

Two recent publications

Mengov, G. (2015) Decision Science: A Human-Oriented Perspective. Springer Verlag: Berlin Heidelberg.

Mengov, G. (2014) Person-by-person prediction of intuitive economic choice. Neural Networks, 60, 232-245 .

 

 

An academic speech in Bulgarian, delivered on May 24th, 2014, in the Aula of Sofia University