Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Администрация / Приемно време на секретарите на катедри

   
Стопански факултет - Приемно време на секретарите на катедри

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

 

доц. д-р Димитър Златинов

 

Приемно време като научен секретар на катедра "Икономика":

Вторник: 17.00 - 18.00 ч., каб. 509

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

 

доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова

 

Приемно време: за зимен семестър

Понеделник: 11.00-12.00 ч.

Вторник: 13.00-14.00 ч., каб. 325

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

 

доц. д-р Надя Велинова - Соколова

 

Приемно време:

каб. 101

 

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

 

ас. Мария Трифонова

 

Приемно време: Понеделник: 14.00 - 15.00 ч., каб. 111

 

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ"

 

ас. Бойко Амаров

 

Приемно време: Четвъртък: 11.00 - 12.00 ч., каб. 516