Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специализанти / Анкета за специализанти

   
Aнкетна карта за проучване мнението на специализантите относно качеството на обучение и административно обслужване.
Въпросникът е анонимен. Моля да отговорите на всички въпроси като маркирате с кръгче цифрата на категорията, която най-добре отразява Вашето мнение. Вашите предложения и препоръки относно подобряването на качеството на обучение на специализациите моля представете на допълнителен лист след последния въпрос от анкетата.
Благодарим за участието!

За попълване на анкетата моля посетете следния линк: Анкетна Карта, или сканирайте QR кода:

 

QR код за Анкета за специализанти