Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   

Боряна Стоянова – инспектор учебна дейност,

отговаря за преподавателският състав на Медицински факултет

Деканат, стая №3

тел.: 02 9607 550

e-mail: bstoyanova@med.uni-sofia.bg

приемно време: понеделник-петък 11.00-14.00 часа

 

Нонка Минева – инспектор,

ОКС "Бакалавър"

Деканат, стая №3

тел.: 02 9607 417

e-mail: nlmineva@med.uni-sofia.bg

приемно време: понеделник-петък 11.00-14.00 часа

 

Мария Мешалова – инспектор,

ОКС "Магистър"

Деканат, стая №3

тел.: 02 9607 417

e-mail: mmeshalova@med.uni-sofia.bg

приемно време: понеделник-петък 11.00-14.00 часа

 

Мария Палешникова - инспектор,

специалност "Медицина на английски език"

Деканат, стая №5

тел.: 02 9607 550

e-mail: mpaleshnik@med.uni-sofia.bg

Приемно време: понеделник до петък 11.00-14.00 часа