Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Прием на студенти в ОКС “магистър” за летен семестър на учебната 2021/2022 година

   

Геолого-географски факултет обявява летен прием по следните магистърски програми:

 

Специалност „Геология"

 • Икономическа геология

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 2 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане след събеседване

Брой места: без ограничение

Събеседване – 1.02.2022 г. от 13 ч.

 

Специалност „География"

 • Географски информационни системи и картография (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Изменения на климата и управление на водите (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Изменения на климата и управление на водите за ОКС «бакалавър» със 180 кредита, независимо от професионалното направление или ОКС «професионален бакалавър» в професионално направление 4.4. Науки за земята»

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Управление на природната среда и рискови процеси ((за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Ландшафтна екология и природен капитал (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Регионално развитие и управление (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

 • Развитие и управление на селските райони (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

Специалност „Регионално развитие и политика"

 • Планиране и управление на териториални системи (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

Подаване на документи:

 • Документите се подават по електронен път.
 • Всички документи трябва да са сканирани и в pdf формат.
 • При технически проблеми и за въпроси - лице за контакт е:
  инспектор Даниела Анчева, каб. 268, тел: 02 9308 384

 

Необходими документи:

 • Молба до Ректора по образец ;
 • Диплома с приложението към нея за завършено висше образование за притежаващи диплома;
 • Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в СУ през учебната 2020/2021 г.;
 • Академична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ-ове през учебната 2020/2021 г.
 • Диплома за завършено средно образование;
 • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева

 

Таксата се заплаща с банков превод по сметката на СУ "Св. Кл. Охридски":

БНБ - централно управление

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01; BIC: BNBGBGSD

основание за плащане: КМК-ГГФ

 

Срокове:

Електронен прием на документи: от 13.12.2021 г. до 31 януари 2022 г.

Класиране на кандидатите: до 3 февруари 2022 г.

Записване на кандидатите: от 14 до 16 февруари (след издадена заповед за записване).