Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Руски език / Преподаватели

   

Катедра "Руски език"

 

Проф. д-р Ростислав Станков

rostislav.stankov@slav.uni-sofia.bg

историческа граматика на руския език

Доц. д-р Цветана Ралева

tzvetanar@slav.uni-sofia.bg

история на руския книжовен език

Доц. д-р Татяна Алексиева

taleksieva@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (фонетика), практически руски език

Доц. д-р Илка Любенова Бирова

ilka_birova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Доц. д-р Силвия Петкова

silvia_petkova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (прагматика), лингвистика на текста, практически руски език

Доц. д-р Красимира Петрова

krapetrova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (морфология), съвременен руски език (приложни аспекти), практически руски език

Ас. Любомир Жилев

lzhilev@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Ас. Елена Раденкова

radenkova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Гл. ас. д-р Ценка Досева

ts_doseva@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, историческа граматика на руския ези

Гл. ас. д-р Анна Баранова

baranova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, странознание

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

v_manchev@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, теория на превода

Гл. ас. д-р Надежда Делева

n_deleva@slav.uni-sofia.bg

практически руски език
Гл. ас. д-р Николина Нечаева
nina_nechaeva@slav.uni-sofia.bg
практически руски език

Гл.ас. д-р Марианна Конова

marianna_konova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, специфика на деловия превод, специализиран превод

Гл.ас. Елена Меснянкина

 

практически руски език
Силвия Ганчева
каб. 126, тел. 9308 469
sgancheva@slav.uni-sofia.bg
Филолог-специалист