Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Руски език / Преподаватели

   

Катедра "Руски език"

 

Проф. д-р Ростислав Станков

r_stankov@abv.bg

историческа граматика на руския език

Доц. д-р Събка Богданова

sbogdanova@mail.bg

историческа граматика на руския език

Доц. д-р Римма Спасова

rimmas@mail.bg

стилистика, езикова култура, практически руски език

Доц. д-р Алла Градинарова

algra@abv.bg

съвременен руски език (синтакис), семантически синтаксис, практически руски език

Доц. д-р Цветана Ралева

tzvetanar@abv.bg

история на руския книжовен език

Доц. д-р Татяна Алексиева

tatyana_a@abv.bg

съвременен руски език (фонетика), практически руски език

Доц. д-р Илка Любенова Бирова

ilka31@abv.bg

практически руски език

Доц. д-р Силвия Петкова

s_petkova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (прагматика), лингвистика на текста, практически руски език

Доц. д-р Красимира Петрова

krapetrova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (морфология), съвременен руски език (приложни аспекти), практически руски език

Ас. Любомир Жилев

lyubo18@abv.bg

практически руски език

Ас. Елена Раденкова

elradenkova@abv.bg

практически руски език

Ас. Светлана Василева

svetabond@abv.bg

практически руски език
Ас. Ирина Манова практически руски език

Гл. ас. д-р Ценка Досева

zenka@dir.bg

практически руски език, историческа граматика на руския ези

Ас. Людмила Павлова

lusy@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Ас. Анна Баранова

gerdik24@yahoo.com

практически руски език, странознание

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

v.manchev@abv.bg

практически руски език, теория на превода

Гл. ас. д-р Надежда Делева

n_deleva@abv.bg

практически руски език
Ас. д-р Николина Нечаева
nina_nechaeva@abv.bg
практически руски език

Гл.ас. д-р Марианна Конова

marianna_konova@abv.bg

практически руски език, специфика на деловия превод, специализиран превод
Силвия Ганчева
каб. 126, тел. 9308 469
gancheva.silvia@gmail.com
Филолог-специалист