Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Руски език / Преподаватели

   

Катедра "Руски език"

 

Проф. д-р Татяна Алексиева

taleksieva@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (фонетика), устен превод, практически руски език, съпоставителна лингвистика

Доц. д-р Илка Любенова Бирова

ilka_birova@slav.uni-sofia.bg

методика на преподаване на руски език, практически руски език, странознание

Проф. д-р Силвия Петкова

silvia_petkova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (прагматика), теория на превода, лингвистика на текста, съпоставителна лингвистика, руска разговорна реч, практически руски език

Доц. д-р Красимира Петрова

krapetrova@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (морфология), съвременен руски език (приложни аспекти), съпоставителна лингвистика, практически руски език

Доц. д-р Надежда Делева

n_deleva@slav.uni-sofia.bg

съвременен руски език (лексикология), лингвокултурология, двуезична лексикография, практически руски език

Гл.ас. д-р Елена Раденкова

radenkova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Гл. ас. д-р Анна Баранова

baranova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, странознание

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

v_manchev@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, теория на превода

Гл.ас. д-р Марианна Конова

marianna_konova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, специфика на деловия превод, специализиран превод

Гл.ас. Елена Меснянкина

emesnyankina@slav.uni-sofia.bg

практически руски език

Ас. Виктория Недялкова

v_nedyalkova@slav.uni-sofia.bg

практически руски език, фонетика

 

Силвия Ганчева
каб. 126, тел. 9308 469
sgancheva@slav.uni-sofia.bg

Филолог-специалист