Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2021/2022

   

Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2021-2022

 

Лятна сесия:

27.06.2022 г. – Писмен практически славянски език (за специалност Славянска филология)

04.07.2022 г. – Писмен изпит по теоретичен славянски език (за специалност Славянска филология)

11.07.2022 г. – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология, Балканистика, Славянска филология

13.07.2022 г. – Защита на дипломна работа (за специалностите Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

Есенна сесия:

07.09.2022 г. – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология; Защита на дипломна работа (за Българска филология)

20.09.2022 г. – Защита на магистърски тези

 

Повече информация можете да откриете на сайта на факултета

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит