Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2021/2022

   

 

Държавни изпити – 2021/2022 г.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

16.10.2021 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (от 9.00 ч. в аудитория 160А)

/събота/ /Взети са всички противоепидемични мерки за нормалното провеждане на изпита/

23.10.2021 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

/събота/

04.11.2021 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БАЛКАНИСТИКА И СЛАВЯНСКА

/четвъртък/ ФИЛОЛОГИЯ

05.11.2021 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (СФ и Балканистика)

/петък/

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

21.02.2022 г. /понеделник/ – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

Повече информация можете да откриете на сайта на факултета

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит