Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2022/2023

   

Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2022-2023

 

Есенна сесия

 

08.09.2023 (петък) – Защити на дипломни работи (специалност Българска филология)

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

20.09.2023 (сряда) – Защити на магистърски тези

Проверка за плагиатство и защити на магистърски тези – 20.09.2023 г.

 

21.10.2023 г. /събота/ – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК;

28.10.2023 г. /събота/ – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА;

09.11.2023 г. /четвъртък/ – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БАЛКАНИСТИКА И СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

10.11.2023 г. /петък/ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БАЛКАНИСТИКА И СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

20.02.2024 г. /вторник/ – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

Повече информация можете да откриете на сайта на факултета

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит