Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Приемно време

   

Летен семестър на академичната 2019/2020 година

Проф. дпн Вася Делибалтова

(Ръководител на катедрата)

Понеделник 12,00 - 14,00 в 57 кабинет
Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

Понеделник 08,00 - 09,00 в 517 кабинет, бл.1

Сряда 13,00 - 14,00 в 517 кабинет, бл.1

Проф. дпн Нели Иванова Сряда 11,00 -13,00 в 57 кабинет

Проф. д-р Бончо Господинов

 

Вторник 13,00 - 15,00 в 57 кабинет
Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт Понеделник 11,00 - 13,00 в 57 кабинет
Доц. д-р Радка Василева

Четвъртък 09,00 - 10,00 в 57 кабинет

Четвъртък 12,00 - 13,00 в 57 кабинет

Доц. д-р Илиана Петкова

Зам.-декан

22-ри кабинет
Доц. д-р Бистра Мизова Вторник 13,30 - 15,30 в 57 кабинет
Гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Понеделник 14,00 - 16,00 в 517 кабинет, бл.1

Вторник 15,00 - 17,00 в 57 кабинет

Гл. ас. д-р Галина Георгиева

Сряда 10,00 - 12,00 в 57 кабинет

Четвъртък 10,00 - 12,00 в 57 кабинет

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

Вторник 14,00 - 16,00 в 57 кабинет

Сряда 14,00 - 16,00 в 57 кабинет

Гл. ас. д-р Благовесна Йовкова

Понеделник 11,00 - 13,00 в 43 зала, бл.1

Сряда 10,00 – 12,00 в 43 зала, бл.1

Гл. ас. д-р Стоян Съев

Понеделник 9,00 - 11,00 в 44 зала. бл.1

Вторник 10,00 - 12,00 в 44 зала, бл.1

Гл. ас. д-р Мария Николова

Понеделник 9,30 - 13,30 в 57 кабинет

Четвъртък 13,00 - 15,00 в 57 кабинет

Гл. ас. д-р Биляна Гъркова

Вторник 14,00 - 16,00 в 57 кабинет

Четвъртък 13,00 - 15,00 в 57 кабинет

Гл. ас. д-р Мариана Косева

Понеделник 15,00 - 17,00 в 57 кабинет

Сряда 14,00 - 16,00 в 57 кабинет

Ас. Петя Панайотова

Понеделник 16,00 - 18,00 в 517 кабинет, бл.1, IV км

Петък 10,30 - 12,30 в 517 кабинет, бл.1, IV км

Забележка: Приемното време е в сила само през семестъра!