Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Западни езици

   

Ръководител на катедра "Западни езици"- Доц. д-р Доротея Цацова

 

Приемно време:

понеделник 15.30 -17 часа -каб.17, ФЖМК

четвъртък 14.30 -16 часа - каб. 166, Ректорат

doroteats@abv.bg

 

Основана 1976 г.

 

Катедрата по западни езици се създава през 1976 г., когато от катедрите Английска, Романска и Немска филология се отделят специалисти, положили конкурсни изпити за преподаватели в периода от 1974 до 1976 г. Те поемат обучението по западен език (английски, френски, немски, италиански и испански) на студентите от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Численият състав на катедрата в момента е 24 души: 6 преподаватели по английски език, 7 по немски език, 4 по френски език, 3 по испански език. За периода са се хабилитирали четирима преподаватели, защитени са 15 докторски дисертации. Научната дейност на преподавателите е ориентирана към аспекти на приложната лингвистика (предимно лексикологични и социо- и психолингвистични).

 

Катедрата по западни езици провежда специализирано чуждоезиковото обучение във всички останали факултети на СУ „Св. Климент Охридски“. Обучението включва английски, немски, френски, испански и италиански като I и II западен език. То е съобразено със спецификата и учебните програми на отделните факултети.

 

Всяко ниво се определя чрез входен тест, съобразен с Общата европейска езикова рамка, и завършва с изходен тест, който служи като входен за следващата степен, определена по покрит брой точки, или съответстващата на тях оценка. Студентите са задължени да преминат най-малко две нива на обучение. В дипломата се нанася оценката от последното ниво. В някои факултети хорариумът достига до 720 часа за студентите, държали кандидатстудентски изпит по езика.

Преподаватели