Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Кореистика

   

Ръководител на катедра "Кореистика"

Доц. д-р Ирина Сотирова

приемно време:

  • понеделник - от 08.00 до 10.00 ч., каб. 121

e-mail: ivsotirova@uni-sofia.bg

website на катедра "Кореистика"

 

Година на основаване: 1995 г.
Година на обособяване като самостоятелна катедра: 2010 г.

Специалност Кореистика е открита през 1995 г. и има за цел да подготвя специалисти, владеещи писмено и говоримо корейски език. От пролетта на 2010 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет, специалността се обособява като самостоятелна катедра.

Тук работят седем щатни преподаватели (двама от които хабилитирани) и един гост-лектор от Република Корея. Някои дисциплини се водят от хонорувани преподаватели, включително докторанти кореисти.

Занятията се водят в модерна сграда със семинарни зали, фонетичен кабинет, компютърна зала и всички те са оборудвани със съвременна аудио-визуална техника. Студентите работят с корейски софтуерни програми, което е важна предпоставка за техните бъдещи професионални изяви.

Към специалността съществува Семинарна библиотека, чийто фонд наброява няколко хиляди тома научна и художествена литература по кореистика.

Студентите с отличен успех имат уникалния шанс да провеждат краткосрочни и дългосрочни специализации в Република Корея.

 

Преподаватели