Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Тюркология и алтаистика

   

Ръководител на катедра "Тюркология и алтаистика"

Проф. д-р Ирина Саръиванова

приемно време:

  • сряда - от 13.00 до 14.30 ч., каб. 16

e-mail: i.saraivanova@uni-sofia.bg

website на катедра "Тюркология и алтаистика"

 

Година на основаване: 1952 г.

С основаването на специалност Турска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1952 г. е поставено началото на първата у нас дипломираща филологическа специалност, базирана на източен език, чието сегашно продължение е специалност Тюркология. Катедрата по тюркология и алтаистика е наследник на бившата Катедра по ориенталистика, постепенно развила се и прераснала в Център за източни езици и култури, а от 2000 г. е обособена като самостоятелно звено в рамките на ФКНФ.

Специалност Тюркология подготвя кадри за различните области на науката и практиката, в които е необходимо владеенето на турски език. В бакалавърската програма е предвидена подготовка по още два съвременни тюркски езика и възможност за изучаването и на други алтайски езици. Катедрата предлага обучение също в магистърска и докторска степен.

 

Преподаватели