Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Китаистика / Преподаватели

   

Катедра "Китаистика"

Доц. д-р Антония Цанкова,
Ръководител на катедрата
практически китайски език, старокитайски език, граматика на китайския език, методика на преподаването на китайската граматика, граматика на средновековните китайски текстове, методика на чуждоезиковото обучение
Проф. д-р Александър Алексиев странознание, държавно и политическо устройство на Китай, политически системи в Източна Азия и Тихоокеанския район, стратегически триъгълник Китай, Европа и САЩ, лексикология, лексикография, фразеология, стилистика, словообразуване и граматика (синтаксис) на китайския език, граматика, разбиране и превод на китайски специализирани (правни, публицистични и др.) текстове, език и традиционна култура на Китай, китайска култура на съзвучието (игрословието), контрастивен анализ между българския и китайския език, практически китайски език
Гл. ас. д-р Веселин Карастойчев древна китайска литература, съвременна китайска литература, най-нова китайска литература, практически китайски език (четене, граматика), китайски език за екскурзоводи
Гл. ас. д-р Евелина Хайн практически китайски език (устен превод, четене на текстове), средновековна китайска литература, китайски фолклор, увод в китайската писменост, съвременен Китай, история на калиграфското изкуство в Китай, свещеното място във фолклора на Източна Азия
Гл. ас. д-р Теодора Куцарова стара история на Китай, средновековна история на Китай, китайска култура – традиция и съвременност, древна китайска литература, увод в теорията и практиката на превода, превод на образци от китайското културно наследство, художествен превод – проза (китайски-български), художествен превод – поезия (китайски-български), лексикални, синтактични и стилистични особености на Танската поезия, философско и текстологично разглеждане на трактатите "Лаодзъ" и "Джуандзъ", езиковите стратегии на просветлението в Чан будизма, методика на преподаването на китайската писменост, практически китайски език, езикови особености на гадателните надписи от династията Шан, китайска нумерология и "Книга на промените"
Ас. Мария Маринова практически китайски език, китайска фонетика и фонология, съвременна история на Китай, итайска диалектология, нова история на Китай
Ас. Стефан Иванчев практически китайски език, базисна фонетика на китайския език, писмен превод на специализиран текст, икономически превод от и на китайски език
Ас. Цветелина Недялкова практически китайски език, средновековна история на Китай, странознание на Китай, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика
Джан Дзямей,
изследовател 1 ниво
практически китайски език