Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Испанистика / Преподаватели

   

Катедра Испанистика

 

доц. д-р Татяна Пантева - ръководител катедра

 

Преподавателски състав:

 

Проф. дфн Евгения Вучева   морфология и стилистика; Стилова диференциация на съвременния испански език; Магистърски курсове – Категории на речта, Лингвостилистичен анализ на текст, Редактиране и коригиране на текст; Езикът на рекламата; Комуникативни стратегии и речеви тактики.

Проф. д-р Милена Попова

 

 

 

 

Бакалавърски курсове: Синтаксис на простото изречение; Синтаксис на сложното изречение; Прагматика; Прагматика на анекдота.

Магистърски курсове: Комуникация, знакови системи и прагматика (на английски език); Прагматика на анекдота (на английски език); Прагматични аспекти на превода на испанския разговорен език. "Лингвистика и семиотика", "Семинар за подготовка на дипломна работа".

Проф. д-р Людмила Илиева   странознание на Испания и Латинска Америка; увод в общата теория на превода, магистърски курс – теория и практика на съдебния превод
Доц. д-р Татяна Пантева   1.Испанска литература ХVІІІ-ХІХ век
2.Испанска литература от ХХ век до наши дни
3.Литература и спектакъл в Испания
4.Съвременна испанска проза
Проф. д-р Петър Моллов   Испанска литература ХI–ХVII в., поезия на Барока,бакалавърски курс - Анализ на текст, магистърски курс - Практикум.
Доц. д-р Донка Мангачева   синтаксис, превод, прагматика, стилистика, практически португалски език, Лингвостилистичен анализ на текст, Редактиране и коригиране на текст; Прагматика и дискурс
Доц. д-р Адриана Миткова   Социолингвистика на испанския език; Влияние на фактора „пол“ в процеса на комуникация; Практически испански език. Магистърски курсове – Социолингвистични измерения на комуникацията; Социолингвистика и превод.
Доц. д-р Боряна Кючукова  

Бакалавърски курсове:
Лексикология и фразеология на испанския език, Исторически морфосинтаксис на испанския език, Практически испански език.

Магистърски курс:
Етнолингвистични аспекти на фразеологията (български - испански език).

Гл. ас. д-р Милена Маринкова   фонетика и фонология, корективна фонетика; практически испански език, Диалектология на съвременния испански език.
 
Гл.ас. д-р Лиляна Табакова   Испаноамериканска литература XVI-XVIII в., Испаноамериканска литература XIX в., Испаноамериканска литература от XX в. до наши дни, магистърски курсове – Трансатлантически мотиви в латиноамериканската литература, раса, етничност и национализъм в двете Америки.
Гл.ас. д-р Теодора Цанкова   Практически испански език; Анализ на литературен текст; Увод в литературата на западноевропейския модернизъм.
Гл.ас. д-р Красимир Тасев   практически испански език, бакалавърски курс Предколумбови култури.
Гл.ас. д-р Никола Кръстев   Практически испански език, Превод на медицински и технически документи, Специализиран превод с испански език, координатор на Втори език – испански.
Ас. д-р Вера Киркова   Цивилизация на Португалия, Увод в историята на португалския език, Историческа граматика на португалския език, Превод и редактиране на художествен текст, Практически португалски език (превод).