Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Арабистика и семитология / Преподаватели

   

Катедра по Арабистика и семитология

Проф. д-р Симеон Евстатиев,
Ръководител на катедрата
средновековна история на арабския свят и исляма, нова и съвременна история на арабския свят и исляма, история на арабо-мюсюлманската философия, школи и подходи в близкоизточните изследвания и ислямознанието, история на отношенията между християнството и исляма, религия и политика в Близкия изток
Проф. дфн Баян Райханова нова арабска литература, съвременна арабска литература
Проф. дфн Павел Павлович средновековна арабо-мюсюлманска цивилизация, увод в арабското изворознание, общество и култура на Древна Арабия, проблеми на арабското изворознание
Доц. д-р Виктор Тодоров практически арабски език, увод в семито-хамитското езикознание, морфология на арабския език
Доц. д-р Галина Евстатиева увод в антропологията на арабския свят, странознание, съвременна арабска култура, арабско изкуство, арабската култура и модерността, изкуството в контекста на ислямската култура
Доц. д-р Цветомира Пашова практически арабски език, синтаксис на арабския език, лингвистика на текста, увод в теорията и практиката на превода
Гл. ас. д-р Иван Дюлгеров практически арабски език, фонетика на арабския език, лексикология на арабския език
Гл. ас. д-р Стоян Доклев практически арабски език, история на арабо-мюсюлманската философия, странознание
Гл. ас. д-р Христина Чобанова практически арабски език, арабска диалектология, египетски диалект, марокански диалект, сирийски диалект, преподаване на арабския език като чужд, арабският език в песен, консекутивен превод, синхронен превод
Ас. Екатерина Красимирова практически арабски език, увод в теорията и практиката на превода