Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. дхн ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ

стая 328, телефон 02 8161 206

email nhgtz@chem.uni-sofia.bg

 

чл. кор. проф. дхн ТОНИ СПАСОВ

стая 321, телефон 02 8161 236

e-mail tspassov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дфн СВЕТЛА БОГДАНОВА

стая 316, телефон 02 8161 335

e-mail svbogdanova@gmail.com

 

доц. д-р ЙОРДАН НИНОВ

стая 324, 340, телефон 02 8161 207, 02 8161 430

e-mail jninov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ВЕСЕЛИНА РАНГЕЛОВА

стая 314, 319, телефон 02 8161 350, 02 8161 346

e-mail Vesselina@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА ЛЮБЕНОВА

стая 317, телефон 02 8161 334

email nhtll@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НИКОЛАЙ НЕЙКОВ

стая 318, телефон 02 8161 235

e-mail nneykov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА

стая 319, телефон 02 8161 346

email nhtst@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЦВЕТА САРАФСКА

стая 319, телефон 02 8161 346

email nhtth@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р АНТОАН РАНГЕЛОВ

стая 316

email antoan.rangelov@gmail.com

Linkedin: https://bg.linkedin.com/in/antoan-rangelov-2032aa119

 

гл. ас. д-р СТИЛИЯНА ПЕРЕВА

email SPereva@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р КРИСТИНА БОЖИНОВА

стая 317, телефон 02 8161 334

e-mail nhtkb@chem.uni-sofia.bg

 

гл. спец. д-р ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ

стая 151

email l.d.mihaylov@gmail.com

 

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

 

проф. дтн АЛЕКСАНДЪР ЛЕНЧЕВ

стая 315, 326 телефон 02 8161 380, 02 8161 376

e-mail nhtal@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ЛЮБЕН ТЕРЗИЕВ

стая 315, телефон 02 8161 380

e-mail LTerziev@chem.uni-sofia.bg