Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия

   

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р СТЕФАН ЛЕОНИДОВ ЦАКОВСКИ

стая 218, телефон 8161 426

e-mail STsakovski@chem.uni-sofia.bg

 

СЕКРЕТАР

 

Последни новини:

Бончев, Панайот Р. Увод в аналитичната химия. 2. прераб. и доп. изд. София : Наука и изкуство, 1979
Цалев, Димитър Л. Спомени за Бончев : Мемориална книга за акад. проф. дхн Панайот Ранков Бончев (1933−2015). София, 2016.
pdf_logo
Цалев, Димитър Л. Ах! - Любимата катедра: Книга-албум за Катедрата по Аналитична химия. София, 2017. [ Част 1 ][ Част 2 ]

Виж още...

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

УЧЕБНО-НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

 

Преподаването по аналитична химия в Софийския университет започва още през 1889 г. във Физико-математическия отдел на Висшето училище от д-р Никола Добрев. Той е автор на първото българско учебно пособие по тази дисциплина, отпечатано през 1891 г. През 1924 г. се обособява и катедра по Аналитична химия, първата в Европа самостоятелна катедра по тази наука. Неин създател и пръв ръководител в течение на 19 год. е проф. Захари Караогланов. Виж още!

Научноизследователски направления: Разработване на аналитични методи за анализ на проби от околната среда, храни, напитки и фармацефтични продукти, Специационен анализ, Методи за разделяне и концентриране, Радиоекология, Аналитична химия на околната среда, Археометрия, Инструментални методи за определяне на молекулна структура и количествен състав, Синтез, структура и свойства на координационни съединения, предназначени за нови материали и лекарствени средства, Хемометрия и Екометрия