Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р СТЕФАН ЦАКОВСКИ

стая 218, телефон 8161 426

e-mail STsakovski@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн РУМЯНА ДЖИНГОВА

стая 430, 148 телефон 8161 298, 279

e-mail RDjingovа@chem.uni-sofia.bg


проф. д-р ИРИНА КАРАДЖОВА

стая 421, 405, телефон 8161 356, 480

e-mail karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ГАЛИНА ГЕНЧЕВА

стая 435, телефон 8161 394

e-mail GGencheva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ИВАЙЛА ПАНЧЕВА-КАДРЕВА

стая 424, телефон 8161 446

e-mail ahip@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ИВАНКА ДАКОВА

стая 434, телефон 8161 244

e-mail i.dakova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р АНИФЕ АХМЕДОВА

стая 438, телефон 8161 247

e-mail ahmedova@chem.uni-sofia.bg

Почетни членове:

чл. кор. проф. дхн ДИМИТЪР ЦАЛЕВ

стая 422, телефон 8161 318

e-mail tsalev@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ВАСИЛ СИМЕОНОВ

стая 419, телефон 8161 355

e-mail VSimeonov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн МАРИАНА МИТЕВА

 

проф. дхн СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ

стая 422, телефон 8161 318

e-mail alexandrov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ИВЕЛИН КУЛЕВ

стая 430, телефон 8161 298

e-mail kuleff@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн СОНЯ ГАНЕВА

стая 420, 432, телефон 8161 277, 425

e-mail sganeva@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ГЕОМИЛ ПЕКОВ

стая 425, телефон 8161 348

e-mail gpekov@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА

стая 431, телефон 8161 243

e-mail vlah@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА

стая 423, тел. 8161 210;

e-mail m.ivanova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ГАЛИНА ЙОТОВА

стая 426, телефон 8161 428

e-mail G.Yotova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р БОЙКА ЗЛАТЕВА

стая 431, 148, телефон 8161 243, 279

e-mail BZlateva@wmail.chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ДАНИЕЛА ЦЕКОВА

стая 435, 403, телефон 8161 394, 347

e-mail ahdi@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р БОЯН ТОДОРОВ

стая 431, телефон 8161 243

email b.todorov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ВАСИЛ АТАНАСОВ

стая 203, телефон 8161 609

email vatanasov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЦВЕТОМИЛ ВОЙСЛАВОВ

стая 419, телефон 8161 355

e-mail voyslavov@abv.bg

 

гл. ас. д-р ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВА

стая 429, телефон 8161 388

e-mail ahvm@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА

стая 421, 405, телефон 8161 356, 480

e-mail ahem@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р СИЛВИЯ СТОЙКОВА

стая 203, телефон 8161 609

e-mail sstoykova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ТАНЯ ЙОРДАНОВА

стая 434, телефон 8161 244

e-mail t.yordanova@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ВЯРА ВЕЛЧЕВА

стая 435, телефон 8161 394

e-mail ahvnv@chem.uni-sofia.bg