Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Химия / Реализация

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Десислава Петкова

Завършила специалност „Химия“ в направление: Модерни методи за синтез и анализ на органични съединения през 2010 г.

Къде работите в момента: Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Germany)

На каква позиция: Postdoc в областта на хомогенех катализ (Homogeneous catalysis)

   

Еленица Георгиева-Иванова

Завършила специалност „Химия“ в направление: Бакалавър - Химия през 2011 г.

Къде работите в момента: Нестле България АД

На каква позиция: Супервайзор Физикохимична и Микробиологична лаборатория към отдел Осигуряване на Качеството

   

Христина Николова

Завършили сте Магистърска програма: „Химия“ със специализация по агрохимия през 1995 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Директор на Областна дирекция Силистра на Държавен фонд „Земеделие“.