Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия / Разпис на занятия

   

Разпис на занятията за магистърските програми без специалност "Фармация"

Разписанието на занятията е публикувано на 04.10.2021 г., последна промяна: 07.11.2021 г.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2021/2022, зимен семестър

I курс II курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Дисперни системи в химичните технологии
Изчислителна химия  
Козметика и битова химия
Медицинска химия
Медицинска и фармакологична биофизикохимия  
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии
Полимери
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения  
Учител по химия