Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия / Разпис на занятия

   

Разпис на занятията за магистърските програми без специалност "Фармация"

Разписанието на занятията е публикувано на 15.02.2023 г., последна промяна: 14.03.2023 г.

Програмите не са окончателни и са възможни промени.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2022/2023, летен семестър

I курс II курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Дисперни системи в химичните технологии
Изчислителна химия  
Козметика и битова химия
Медицинска химия
Медицинска и фармакологична биофизикохимия  
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии
Полимери
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения  
Учител по химия  
Ядрена химия  

Разпис на занятията за магистърските програми

Разписанието на занятията е публикувано на , последна промяна:

Магистърска програма

Задочно обучение

2022/2023, летен семестър

I курс II курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Козметика и битова химия