Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО: Заплащане на семестриалните такси за ЛЕТЕН семестър на уч. 2021/2022 година

   

Уважаеми колеги,

Срокът на кампанията за заплащане на СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ за обучение на действащи студенти за ЛЕТЕН семестър на учебната 2021/2022 г. е:

от 04 ЯНУАРИ до 28 ФЕВРУАРИ 2022 год.

 

Отнася се за всички студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно и задочно обучение, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на новоприетите.

 

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СРОКА!

ВАЖНО!!!

За да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 28. февруари) преди началото на летния семестър:

 • за задочно обучение - до 22 януари 2022 г.
 • за редовно обучение - до 19 февруари 2022 г.

В случай че не сте заплатили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

 

Заплащането става по някой от следните начини:

 • ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СУСИ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ePay/EasyPay:

При този начин на плащане се използва системата на ePay/EasyPay.
В профила на студента в СУСИ се генерира заявка за плащане към ePay/EasyPay. При генериране на заявката се получава уникален код за плащане. С този код може да бъде платено на каса във всеки офис на EasyPay или онлайн чрез ePay.

 • Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
 • Кампанията не важи за новоприетите от този (летен) семестър студенти (ОКС "магистър"). Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини;
 • Действащите студенти (ОКС "магистър"), генерират код за плащане САМО чрез магистръския си профил.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - любезно предоставена от колегите от ФМИ

За извършване на плащането, операторът Ипей АД начислява съответни ТАКСИ.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Биологически факултет на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 • С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващият се);
Факултет и факултетен номер.

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ

 • НА КАСА НА EasyPay БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ УНИКАЛЕН КОД ЗА ПЛАЩАНЕ

При плащането задължително пояснете на служителя да впише в основанието освен трите Ви имена, ЕГН и:
- Биологически факултет
- Семестриална такса

Комисионната по плащането е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ

ЗАБЕЛЕЖКА:

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНО!

Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).