Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО: Записване за ЗИМЕН семестър на уч. 2022/2023 година

   

Уважаеми колеги,

Срокът на кампанията за заплащане на семестриалните такси И ЗАПИСВАНЕ В ПО-ГОРЕН КУРС на обучение на действащите студенти от ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОКС "бакалавър" (включително Биология и химия, География и биология, Биология и английски език) и ОКС "магистър" за ЗИМЕН семестър на учебната 2022/2023 г. е:

 

до 05 СЕПТЕМВРИ 2022 год. ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

до 03 ОКТОМВРИ 2022 год. ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ВАЖНО:

 • Записване в по-горен курс става при не повече от 4 (четири!) невзети изпити от предходни години - по задължителни и избираеми дисциплини, учебни практики и курсови работи;
 • Студентите, които имат повече невзети изпити, подават заявление до Декана на БФ. Към заявлението се прилагат документи, поясняващи причини за неполагането на изпитите.

 

Отнася се за ВСИЧКИ студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно и задочно обучение, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на новоприетите.

 

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СРОКА!

 

Заплащането става по някой от следните начини:

 • ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СУСИ (СРОК от 27 ЮЛИ до 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.) , С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ePay/EasyPay
  • След обявения срок системата СУСИ няма да генерира код за плащане!

При този начин на плащане се използва системата на ePay/EasyPay.
В профила на студента в СУСИ се генерира заявка за плащане към ePay/EasyPay. При генериране на заявката се получава уникален код за плащане. С този код може да бъде платено на каса във всеки офис на EasyPay или онлайн чрез ePay.

 • Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
 • Кампанията не важи за новоприетите студенти. Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини;
 • Действащите студенти (ОКС "магистър"), генерират код за плащане САМО чрез магистърския си профил.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - любезно предоставена от колегите от ФМИ

За извършване на плащането, операторът Ипей АД начислява съответни ТАКСИ.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Биологически факултет на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 • С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващият се);
Факултет и факултетен номер.

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.
ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ.

 • НА КАСА НА EasyPay БЕЗ УНИКАЛЕН КОД ЗА ПЛАЩАНЕ

При плащането задължително пояснете на служителя да впише в основанието освен трите Ви имена, ЕГН и:
- Биологически факултет
- Семестриална такса

Комисионната по плащането е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.
ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано в pdf копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНО!

Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра.