Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 
   
  • На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), със заповед № РД-19-258 от 26 юни 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 31 август 2020 г. срока на действието на заповед № РД-19-214/12.06.2020 г.

В А Ж Н О!!!

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ ОТНОСНО: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 год.

 

В А Ж Н О ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ!!!

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

В А Ж Н О!!!

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „МАГИСТЪР”

 

В А Ж Н О!!!

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР”

 
ЗАПОВЕДИ НА РЕКТОРА НА СУ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ
 

АКТУАЛНО

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ДО СУСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

За издаването е необходимо от служебен университетски имейл да бъде изпратено писмо от работещия в Университета до ca_problems@ucc.uni-sofia.bg - като писмото съдържа следната информация: трите имена; факултет; длъжност; ЕГН; телефонен номер за връзка.

След издаване на сертификата той ще бъде изпратен, заедно с указания от колегите от УЦИКТ, на заявилия го преподавател/служител.

ПРОЕКТИ

 
НОВИНИ
(преподаватели и служители)
  НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)
 

 

 
КАРИЕРА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ