Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 
 

ВАЖНО!!!

ЗАПОВЕДИ НА РЕКТОРА НА СУ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВАНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ

АКТУАЛНО

 • КЛАСИРАНЕ - Конкурси по Национална програма "Млади учени и постдокторанти"
 • Редовната сесия за студенти задочно обучение се ОТЛАГА. Моля, следете сайта на БФ.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ДО СУСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

За издаването е необходимо от служебен университетски имейл да бъде изпратено писмо от работещия в Университета до ca_problems@ucc.uni-sofia.bg - като писмото съдържа следната информация: трите имена; факултет; длъжност; ЕГН; телефонен номер за връзка.

След издаване на сертификата той ще бъде изпратен, заедно с указания от колегите от УЦИКТ, на заявилия го преподавател/служител.

ВАЖНО!!!
Уважаеми колеги преподаватели, служители и студенти,
Администрацията на Биологическия факултет на СУ временно ще работи само електронно на следните имейл адреси:

 • ДЕКАНАТ г-жа Божидара Генчева: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg
 • УЧЕБНА ДАЙНОСТ г-жа Дениза Юзирова: deniza_d@biofac.uni-sofia.bg
 • УЧЕБНА ДАЙНОСТ г-жа Мариана Модрева: m_modreva@biofac.uni-sofia.bg
 • Докторанти и СДК г-жа Екатерина Афенлиева: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg
 • Администратор на СУСИ г-жа Мариана Модрева: susi_4@biofac.uni-sofia.bg
 • Администратор на системата MOODLE доц. Благой Узунов: buzunov@uni-sofia.bg

ПРОЕКТИ

НОВИНИ
(преподаватели и служители)
НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

 

 • Награди на Международната фондация Балзан
  ПОКАНА - Срок за кандидатстване 15 март 2020 г.
КАРИЕРА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ