Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 

2020 г. ИЗБОР НА ДЕКАН НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КАНДИДАТИ

ПОКАНА: Общо събрание на Биологическия факултет

В А Ж Н О!!!

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ ОТНОСНО: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 год.

 

ВАЖНО!!! - Допълнителна информация относно приключване на учебната година

  • 5 юни 2020 - в документа са внесени важни пояснения, маркирани с жълт цвят
 

В А Ж Н О!!!

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА БФ ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „МАГИСТЪР”

Писмо от г-н Ректора на Софийския университет до академичния състав
Достъпът изисква потребителско име и парола

СУ и COVID-19

Как Иван Вазов преживял епидемията от холера - „На карантина“, разказ от 1893 г.

Уважаеми колеги,

В борба за овладяването на пандемията от COVID-19 участват и биолози, възпитаници на Софийския университет. Голяма част от тях са доброволци. Всички те ежедневно рискуват здравето си в лабораториите при изследване на клинични проби от потенциални носители на SARSCo-2.

Подкрепяме техните усилия и изказваме нашето сърдечно „Благодаря“!!

ЛИНК КЪМ СПИСЪКА

Моля тези, които имат информация и за други биолози, участващи в изследванията, да ми изпратят техните имена и местоработата им.

Проф. Ст. Шишков

Декан на Биологически факултет

 

ВАЖНО!!!

ЗАПОВЕДИ НА РЕКТОРА НА СУ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВАНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) със заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 25 май 2020 година срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г. , № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г.

АКТУАЛНО

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ДО СУСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

За издаването е необходимо от служебен университетски имейл да бъде изпратено писмо от работещия в Университета до ca_problems@ucc.uni-sofia.bg - като писмото съдържа следната информация: трите имена; факултет; длъжност; ЕГН; телефонен номер за връзка.

След издаване на сертификата той ще бъде изпратен, заедно с указания от колегите от УЦИКТ, на заявилия го преподавател/служител.

ВАЖНО!!!
Уважаеми колеги преподаватели, служители и студенти,
Администрацията на Биологическия факултет на СУ временно ще работи само електронно на следните имейл адреси:

  • ДЕКАНАТ г-жа Божидара Генчева: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg
  • УЧЕБНА ДАЙНОСТ г-жа Дениза Юзирова: deniza_d@biofac.uni-sofia.bg
  • УЧЕБНА ДАЙНОСТ г-жа Мариана Модрева: m_modreva@biofac.uni-sofia.bg
  • Докторанти и СДК г-жа Екатерина Афенлиева: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg
  • Администратор на СУСИ г-жа Мариана Модрева: susi_4@biofac.uni-sofia.bg
  • Администратор на системата MOODLE доц. Благой Узунов: buzunov@uni-sofia.bg

Сектор "СТУДЕНТИ"

  • г-жа Диди Наумова: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

ПРОЕКТИ

НОВИНИ
(преподаватели и служители)
НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

 

КАРИЕРА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ