Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

Уважаеми колеги,

Изпитите ще се провеждат ПРИСЪСТВЕНО (възможно е НЕПРИСЪСТВЕНО провеждане, моля студентите да се свържат с преподавателя, титуляр на курса)!!!

Сесия ще се проведе по следния график:

 • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс
  от 16 АВГУСТ до 03 СЕПТЕМВРИ 2021 г.;
 • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 5-ти курс
  от 16 АВГУСТ до 27 АВГУСТ 2021 г.;
 • ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 5-ти курс и семестриално завършили от минали години
  от 16 АВГУСТ до 27 АВГУСТ 2021 г.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на поправителна сесия;
 • Индивидуален за студентите, които се явяват на ликвидационна сесия.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ ОТ 08 ДО 12 АВГУСТ 2021 ГОД.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ***

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписва датата ЗАЛАТА или платформата за изпитване, след което ПОДПИСВА молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
 • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

***ВАЖНО!! ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА ПОВИШИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНИ ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

 • СРОКЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ И ПРОЦЕДУРАТА СА СЪЩИТЕ.
 • ТАКСАТА Е РАЗМЕР НА 30 ЛВ.
 • В МОЛБАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УТОЧНЯВА, ЧЕ ПРОТОКОЛЪТ Е ЗА ПОВИШИТЕЛЕН ИЗПИТ.

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

БИОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОТЕХНОЛОГИИ

Пожелаваме успех на всички!