Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - учебна 2019/2020 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

ВАЖНО!!!

Индивидуални протоколи ще се издават САМО

ОТ 10:00 часа на 10 АВГУСТ 2020

ДО 12:00 часа на 14 АВГУСТ 2020

!!! Изключения извън този срок не се допускат!!!

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ:

1. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

2. Изпращане на платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

3. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

4. След издаване на протокола, всеки студент е желателно да се свърже с преподавателя, титуляр на курса, за да заяви явяването си на изпита. (МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ на преподавателите никакви документи, свързани с изпита).

5. Присъединяването на студенти към курс в Мудъл или в Microsoft Teams, чрез който ще бъде проведен изпит, се осъществява от преподавателя, титуляр на курса или от асистентите.

6. След приключване на изпита, преподавателите следват процедурата за попълване на протокол от проведен семестриален изпит.

7. Достъп до платформите СУСИ и Мудъл (само потребителско име и парола) може да заявите на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

УСПЕХ!!!

 

БИОЛОГИЯ І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс ликвидационна
ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс ликвидационна
БИОТЕХНОЛОГИИ І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс ликвидационна

Уважаеми колеги, възможни са допълнения в графика, моля следете сайта!