Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ноемврийска изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на ФС на БФ, изпитите в задочна форма на обучение ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО !!!

Преподаватели, които държат на ПРИСЪСТВЕНО изпитване, ще ги провеждат при СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.

 

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, които имат невзети изпити от предходни учебни години по дисциплини, включени в графика за сесията, могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на индивидуален протокол.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате молба за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Я ПОДПИСВА;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪРХУ МОЛБАТА!!!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

БИОЛОГИЯ І курс
13.11.2020г.
ІІ курс
13.11.2020г.
ІІІ курс
13.11.2020г.
ІV курс
13.11.2020г.
V курс
16.11.2020г.
ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс
13.11.2020г.
ІІ курс
13.11.2020г.
ІІІ курс
13.11.2020г.
ІV курс
13.11.2020г.
V курс
16.11.2020г.
БИОТЕХНОЛОГИИ І курс
13.11.2020г.
ІІ курс ІІІ курс
13.11.2020г.
ІV курс
11.11.2020г.
V курс
11.11.2020г.

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете сайта!