Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биохимия / Преподаватели

   
проф. дбн Йордан Думанов

лаб. 214
каб. 212
тел: 02 8167 262
е-mail: doumanov@biofac.uni-sofia.bg

доц. дбн Любен Загорчев

лаб. 217
тел: 02 8167 337
каб. 208
тел: 02 8167 391
е-mail: lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Деница Теофанова

лаб. 216 и 217
тел: +359 2 8167 337
e-mail: teofanova@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Кирилка Младенова

лаб. 214
тел: 02 8167 204
лаб. 268
тел: 02 8167 368
е-mail: k_mladenova@biofac.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Гинка Чолакова

лаб. 215тел. (02) 8167 338
e-mail: ginka.cholakova@biofac.uni-sofia.bg