Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.
Кандидатстване от 3.02.2023г. - 3.04.2023 г.
Професионално направление ОНС "доктор" Конспект
Р.О З.О.
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Паразитология и хелминтология) 1 1 конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генетика на човека) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Синтетична биология) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Техники за молекулно клониране и генно инженерство) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Молекулярна имунология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Хидроекология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Фитоекология) 1   конспект
1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по биология) 1 конспект