Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Места за прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз през учебната 2018/2019 година

 

Професионално направление ОНС "доктор" Конспект
Р.О З.О
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 1 1 конспект
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Микробиология) 2   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика-Бактериална генетика и молекулно клониране) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика-Биоинформатика) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Молекулярна имунология) 2   канспект
4.3. Биологически науки (Биохимия) 2   канспект
4.3. Биологически науки (Ботаника-Систематика на водорасли и гъби) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Хидробиология-Ихтиология и аквакултури) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Функционална биоценология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология) 1 1 канспект
4.3. Биологически науки (Паразитология и хелминтология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Физиология на растенията) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Вирусология) 1   конспект
5.11. Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества) 1   конспект
5.11. Биотехнологии (Биотехнология на пречиствателните процеси) 2   конспект
1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по биология) 1   конспект