Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Обучение

   

Обучението на докторантите се осъществява по Индивидуален учебен план , който се изготвя от докторанта и научния му ръководител и след обсъждане в катедрата се утвърждава от Факултетния съвет.

Обучението на докторантите има за задача да осигурява задълбочени теоретични знания по специалността и способности за самостоятелни научни изследвания . Курсовете и семинарите, които се предлагат на докторантите, са насочени към тяхната подготовка в духа на всички най-нови постижения на научната специалност.