Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз през учебната 2022/2023 година

 

Професионално направление ОНС "доктор" Конспект
Р.О З.О
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Паразитология и хелминтология) 1 1 конспект
4.3. Биологически науки (Микробиология) 3   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генетика на човека) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генетика на микроорганизми) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Синтетична биология) 1 конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Техники за молекулно клониране и генно инженерство) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Физиология на растенията) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Биохимия) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) 2   конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Молекулярна имунология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) 2   конспект
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Хидроекология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Поведенческа екология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Хидробиология-Биологично водопречистване) 1   конспект
5.11. Биотехнологии (Биотехнология на пречиствателните процеси) 1   конспект
1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по биология) 1 1 конспект