Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Места за прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз през учебната 2020/2021 година

 

Професионално направление ОНС "доктор" Конспект
Р.О З.О
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 2 конспект
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Паразитология и хелминтология) 1 1 конспект
4.3. Биологически науки (Микробиология) 2   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генетика на човека) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генетика на рака) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Бактериална генетика) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Генно инженерство) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика - Синтетична биология) 1 1 конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) 2   канспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Молекулярна имунология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Хидроекология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология) 2 канспект
4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Физиология на растенията) 2   канспект
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека-Телесна хомеостаза) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Ботаника-Систематика на водорасли и гъби) 1   канспект
5.11. Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества) 1   конспект
1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по биология) 2 2 конспект