Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / Записване за ЛЕТЕН семестър на уч. 2023/2024 година

   

Уважаеми колеги,

Срокът на кампанията за заплащане на семестриалните такси и записване за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2023/2024 год. на действащите студенти от ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОКС "бакалавър" (включително Биология и химия, География и биология, Биология и английски език) и ОКС "магистър" е:

 • от 20 ДЕКЕМВРИ 2023 год. до 19 ЯНУАРИ 2024 год.
  ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • от 20 ДЕКЕМВРИ 2023 год. до 16 ФЕВРУАРИ 2024 год.
  ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СРОКА!

Заплащането става по някой от следните начини:

 • ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СУСИ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ePay/EasyPay (!!! ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИРЕКТНО С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА)

ВАЖНО!!

 • Срокът за заплащане на семестриалната такса за З.О. е до 19 януари 2024г.!
 • Срокът за заплащане на семестриалната такса за Р.О. е до 16 фувруари 2024г.!
 • След обявения срок системата СУСИ няма да генерира код за плащане!

При този начин на плащане се използва системата на ePay/EasyPay.
В профила на студента в СУСИ се генерира заявка за плащане към ePay/EasyPay. При генериране на заявката се получава уникален код за плащане. С този код може да бъде платено на каса във всеки офис на EasyPay или онлайн чрез ePay.

 • Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
 • Действащите студенти (ОКС "магистър"), генерират код за плащане САМО чрез магистърския си профил.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - любезно предоставена от колегите от ФМИ

За извършване на плащането, операторът Ипей АД начислява съответни ТАКСИ.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Биологически факултет на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 • С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващият се);
Факултет и факултетен номер.

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.

 

!!! СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПРАТИЛИ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ В СЕКТОР СТУДЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ ЗАПИСВАНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР!!!

!!! ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ !!!

 • НА КАСА НА EasyPay

При плащането задължително пояснете на служителя да впише в основанието освен трите Ви имена, ЕГН и:
- Биологически факултет
- Семестриална такса

Комисионната по плащането е за сметка на вносителя.

ВАЖНО!!! СКАНИРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТ pdf И ВЕДНАГА ИЗПРАТЕТЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТОРА ОТ СЕКТОР СТУДЕНТИ.
ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В ДРУГ ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано в pdf копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

2. В срок от две седмици след началото на семестъра трябва да посетите инспектора от отдел "Студенти" със студентската си книжка, за да се отрази записването Ви за летен семестър.