Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / REPRINTS / ИВАН ДУЙЧЕВ "ЛЕКЦИИ ПО АРХИВИСТИКА"

   
lekcii_arhivistika

Иван Дуйчев

 

Лекции по архивистика

 

Ivan Dujčev

 

Lectures in Archivistics

 

Reprints, Vol. II

 

Sofia University Press, 1993

353 pages, 14 x 20 cm

Paperback