Начало / Университетът / Центрове / Център за дистанционно обучение

   

Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ „Св. Климент Охридски”

 

ДИРЕКТОР на Центъра за дистанционно обучение – проф. д-р Румяна Пейчева – Форсайт

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ за дистанционно обучение:

Председател – доц. д-р Георги Вълчев - заместник-ректор по учебната дейност докторанти и продължаващо обучение

Членове:

Проф. д-р Румяна Пейчева- Форсайт – Факултет педагогика

Проф. дфн Оля Харизанова – Философски факултет

Проф. д-р Албена Василева – Факултет класически и нови филологии

Проф. д-р Ренета Божанкова – Факултет славянски филологии

Доц. д-р Елиза Стефанова – Факултет математика и информатика

Проф. д-р Стефан Цаковски - Факултет химия и фармация

Гл. ас. д-р Любка Алексиева – Факултет начална и предучилищна педагогика

Гл. ас. д-р Николай Нетов – Стопански факултет

Доц. д-р Стефан Димитров – Директор на Университетския център за информационни и комуникационни технологии

Елена Петрова – Главен финансист

 

e-mail: distance@uni-sofia.bg