Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности

   

Предназначението на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (УЦПССОП) е да реализира социално и хуманно отговорната политика за академично подпомагане на студенти със специални образователни потребности, чрез осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие в учебния процес и академичен живот в процеса на придобиване на университетското си образование.
Основната цел на УЦПССОП е да съдейства и подпомага учебния процес и академичен живот на студенти с образователни потребности (СОП), които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър и др.

https://fnoi.uni-sofia.bg/