Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Лаборатории

   

• консервационно-реставрационна

• фотографска

• инфрачервено заснемане на палимпсести