Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Сесия / Архив

   

Поправителна сесия на учебната 2015/2016 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2015/2016 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимна сесия на учебната 2015/2016 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Поправителна сесия на учебната 2014/2015 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2014/2015 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимна сесия на учебната 2014/2015 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Поправителна сесия на учебната 2013/2014 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2013/2014 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимна сесия на учебната 2013/2014 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

Поправителна сесия на учебната 2012/2013 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2012/2013 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

Зимна сесия на учебната 2012/2013 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

 

Поправителна сесия на учебната 2011/2012 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2011/2012 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

Зимна сесия на учебната 2011/2012 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

 

Поправителна сесия на учебната 2010/2011 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

Лятна сесия на учебната 2010/2011 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

Зимна сесия на учебната 2010/2011 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

 

Поправителна сесия на учебната 2009/2010 г.
Арабистика
Китаистика
Кореистика
Японистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Общи дисциплини за всички специалности

Лятна сесия на учебната 2009/2010 г.
Арабистика
Китаистика
Кореистика
Японистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология