Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Представяне

   
   
P5228213-0

 

Адрес: София 1303, бул. Тодор Александров № 79
тел. централа: 028293783, 028293785,
029308315, 029308540
   
   
   
   
   

Центърът за източни езици и култури е създаден през 1985 г. Той е обслужващо структурно звено на СУ и има за задача да извършва научноизследователска, учебнопреподавателска и популяризаторска дейност в областта на изтокознанието. Поддържа специализирана научна библиотека. Има заложена издателска програма, която включва списание "Българско изтокознание" и поредица "Ориенс".

ЦИЕК поддържа научни контакти със сродни научни институции от цял свят и съвместно с тях участва в реализацията на различни международни проекти, а също така с други факултети и звена в СУ "Св. Климент Охридски" с цел извършване на интердисциплинарни изследвания.

ЦИЕК осъществява контакти с посолства и културни представителства на източни страни у нас с цел реализация на културен обмен и популяризация на Изтока в България.