Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Библиотеки

   

Библиотека по изтокознание

Библиотеката е създадена през 1984 г. Фондът на библиотеката включва литература на повече от 30 езика и отговаря на читателското търсене по въпроси, свързани с езика, литературата, историята, религията, архитектурата и културата на страните от Изтока. Тези езици са основни за обучението в пет изтоковедски катедри в Центъра за източни езици и култури към ФКНФ по специалностите Арабистика, Тюркология, Индология, Иранистика, Арменистика и кавказология, Китаистика, Японистика, Кореистика и Южна, Източна и Югоизточна Азия.

Комплектуването включва както оригинална, така и преводна, както специализирана, така и художествена литература. Подкрепа на библиотеката с дарения от книги оказват посолства на страни, чийто официален език се изучава в посочените специалности. Библиотеката разполага със: заемна; читалня с 22 места; читалня на японистичната библиотека с 12 места; каталози - на кирилица и латиница, систематичен каталог, азбучни и систематични каталози на книгите на арабски, хинди, персийски, китайски и японски език. Фондът на библиотеката наброява 56 000 тома книги, музикална колекция с автентичен фолклор от Азия - дарение от 150 броя CD-ROM, а също периодични, картографски, дипломни работи, библиографски и графични издания.

Библиотеката се развива като уникален книжовно-информационен център по ориенталистика не само в системата на СУ "Св. Климент Охридски", но и в страната.