Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

   
Предстоящи защити
Архив
Архив за уч. 2018/2019 г.
Архив за уч. 2017/2018 г.
Архив за уч. 2016/2017 г.
Архив за уч. 2015/2016 г.
Архив за уч. 2014/2015 г.
Архив за уч. 2013/2014 г.
Архив за уч. 2012/2013 г.
Архив за уч. 2011/2012 г.
Архив за уч. 2010/2011 г.