Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / История / Именити преподаватели

   

Основен принос за развитието на преподаването и научните изследвания имат световноизвестни учени като: проф. Георги Бончев проф. Георги Златарски проф. Стефан Бончев проф. Жеко Радев проф. Анастас Иширков проф. Димитър Яранов проф. Анастас Бешков