Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2015/2016 уч. г.

   

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта

 

Шифър Професионално направление, докторска програма Брой докторанти във форма
на обучение
редовна задочна
1 4.1 Физически науки (Астрономия и астрофизика) 1  
2 4.1 Физически науки (Метеорология) 1 1
3 4.1 Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) 1 1
4 4.1 Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 2  
5 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика) 1  
6 4.1 Физически науки (Радиофизика и физическа електроника) 1  
7 4.1 Физически науки (Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 1  
8 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) 1  
9 4.1 Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 5 1
10 4.1 Физически науки (Ядрена физика) 2  
11 4.1 Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии) 3  
12 4.1 Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама резонанс) 1
13 4.1 Физически науки (Биофизика) 2  
14 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори) 2 1
15 1.3 Педагогика на обучението по физика (Методика на обучението по физика)   2
         
    ОБЩО 24 6

 

 

Допълнителен прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз

П Р О Г Р А М И

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта

 

Шифър Професионално направление, докторска програма Брой докторанти във
форма на обучение
редовна задочна
1 4.1 Физически науки (Метеорология) 1 1
2 4.1 Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) 1
3 4.1 Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 2  
4 4.1 Физически науки (Радиофизика и физическа електроника) 1  
5 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) 1  
6 4.1 Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) 4 1
7 4.1 Физически науки (Ядрена физика) 2  
8 4.1 Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии) 3  
9 4.1 Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама резонанс) 1
10 4.1 Физически науки (Биофизика) 1  
         
    ОБЩО 16 3